Mijn wandelstok...

Zoals de reclame zegt; een mens is niet gemaakt om binnen te leven.

Dus kom uit de bank en achter of voor het scherm vandaan en ga naar buiten. Zo gezegd zo gedaan?

Dat was van de winter. Niet echt een goede tijd om te starten met het verbeteren van mijn leven.

Vanwege een te hoog cholesterol adviseerde de huisarts mij om iedere dag 5 km te wandelen.

Een uurtje per dag dus, zei ik, en gaf te kennen dat het zou gaan lukken.

Helaas, het komt en kwam er niet van.

Christa van Kleef

 
 

 

Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft

 
 
Wie is de BNMO?

De BNMO is een vrijwilligersorganisatie, ontstaan direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog, met het doel hulp te bieden aan beschadigde (oud-)militairen en hun gezin. Maar ook heden ten dage is deze hulp nog steeds hard nodig. Er zullen immers altijd brandhaarden in de wereld zijn, waardoor de inzet van Nederlandse militairen nodig is. En helaas keert niet iedere militair ongeschonden terug van zijn of haar missie. Ditzelfde geldt ook voor politieagenten, brandweerlieden en andere geüniformeerden: ook zij kunnen gewond raken tijdens de uitoefening van hun dienst in het kader van de veiligheid. Deze verwonding kan fysiek of psychisch van aard zijn.

Persoonlijk meesterschap

Voor hun inzet voor vrede en veiligheid moeten helaas vele militairen en andere geüniformeerden een hoge prijs betalen. Een deel van hen raakt fysiek gewond of loopt trauma op.

Het doel van de BNMO is om hen te leren inzien hoe sterk zij zijn en hen weer goed te laten functioneren in het eigen gezin, de werkomgeving en in de maatschappij. Om hen de regie over het eigen leven weer te laten terugpakken, oftewel: persoonlijk meesterschap.

Dit doet de BNMO onder meer door middel van de inzet van een groot landelijk netwerk van contactpersonen (allen vrijwilligers) die de leden thuis bezoeken, het bieden van toegang tot professionele hulpverlening, collectieve en individuele belangenbehartiging (zoals het verlenen van juridische bijstand), informatieverstrekking (via ledenmagazine, nieuwsbrieven en informatiebijeeenkomsten), en het aanbieden van activiteiten en specifieke (meerdaagse) programma’s, gericht op kameraadschap, verwerking of versterking.

Sporten: Van klacht naar kracht

Van de activiteiten die worden ingezet om de gewonde (oud-)militair of (oud-)geüniformeerde weer de regie over het eigen leven te laten terugpakken vormt sport een belangrijk onderdeel. Want sport verbroedert. Sport maakt sterk. Sport betekent overwinnen. Sport geeft zelfvertrouwen, eigenwaarde, een gezond lichaam. Sport is een belangrijk middel om klachten om te zetten in kracht.

Het motto van de BNMO is dan ook al jaren: ‘Je bent pas verslagen als je het zelf opgeeft’.

Meer weten? www.bnmo.nl.